Udział w sesji jest równoznaczny z akceptacją informacji zawartych powyżej.